Elektronické automatizované

vzory dokumentov

prinášajúce pokrokové inovácie pre každodenný život

Ponuka dokumentov

Oblasti ponúkaných dokumentov

Našim prioritným záujmom je, aby si každý našiel v našej ponuke to, čo hľadá. Ponúkané produkty sú preto:

najčastejšie používané v praxi

osvedčené vzory

použiteľné pre súkromné, ako aj komerčné účely

SVG

Majetkové záležitosti

Nakladanie s majetkom (napr. kúpa, predaj, nájom, darovanie, závet a založenie)

Viac informácií
SVG

Pracovné záležitosti

Úprava vzťahov medzi zamestnancami a zamestnávateľmi

Viac informácií
SVG

Rodinné záležitosti

Úprava vzťahov medzi manželmi, rodičmi a ich potomkami

Viac informácií