Dohoda o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode manželstva

Vzor dohody rodičov, ktorá je osobitne upravená pre potreby rozvodového konania na úpravu výlučnej alebo striedavej starostlivosti o jedno alebo viacero maloletých detí po rozvode manželstva ich rodičov. Dohoda rieši viacero aspektov úpravy rodičovských práv a povinností, vrátane výživného a styku s dieťaťom.

Odpovedzte na nasledujúce otázky, na základe ktorých sa Vám vygeneruje dokument na mieru.

Koľkých osôb sa bude táto zmluva týkať? *
Chcete sa dohodnúť na tom, komu bude maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti? *
Chcete sa dohodnúť na tom, komu budú maloleté deti zverené do osobnej starostlivosti? *
Maloleté dieťa bude zverené do osobnej starostlivosti: *
Maloleté deti budú zverené do osobnej starostlivosti: *
Chcete sa dohodnúť na tom, kto bude zastupovať maloleté dieťa a spravovať jeho majetok? *
Chcete sa dohodnúť na tom, kto bude zastupovať maloleté deti a spravovať ich majetok? *
Maloleté dieťa bude zastupovať a spravovať jeho majetok: *
Maloleté dieťa bude zastupovať a spravovať jeho majetok: *
Maloleté deti bude zastupovať a spravovať ich majetok: *
Maloleté deti bude zastupovať a spravovať ich majetok: *
Chcete sa dohodnúť na výživnom? *
Chcete špecifikovať bankový účet, na ktorý sa bude výživné uhrádzať? *
Chcete sa dohodnúť, že časť dohodnutého výživného sa bude ukladať na osobitný účet maloletého dieťaťa na tvorbu jeho úspor? *
Chcete sa dohodnúť, že časť dohodnutého výživného sa bude ukladať na osobitné účty maloletých detí na tvorbu ich úspor? *
Chcete špecifikovať bankový účet, na ktorý sa budú úspory maloletého dieťaťa ukladať? *
Chcete špecifikovať bankové účty, na ktoré sa budú úspory maloletých detí ukladať? *
Chcete sa dohodnúť aj na úprave styku rodiča s maloletým dieťaťom? *
Chcete sa dohodnúť aj na úprave styku otca s maloletým dieťaťom? *
Chcete sa dohodnúť aj na úprave styku rodiča s maloletými deťmi? *
Chcete sa dohodnúť aj na úprave styku otca s maloletými deťmi? *
Chcete sa dohodnúť aj na úprave styku matky s maloletým dieťaťom? *
Chcete sa dohodnúť aj na úprave styku matky s maloletými deťmi? *
Styk ktorého z rodičov s maloletým dieťaťom chcete upraviť? *
Styk ktorého z rodičov s maloletými deťmi chcete upraviť? *

* povinné pole